ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА

  • 1

Колку што е важна звучната изолација кај преградните ѕидови, кои функционално ни ги одделуваат просториите и ни овозможуваат мир од активностите во соседната просторија, таа е исто толку важна и кај облогите на поткровјата.

Денес, постои огромна палета на материјали кои се користат за покривање на кровот: веќе традиционалните керамиди, пластифицираните лимови или модерните сендвич – панели со PUR (полиуретан) или минерална волна, потоа, системски решенија со свој начин на ослонување, исполнување, заштита и одржување.

Нормално, секој поткровен систем си има решение кое е најоптимално и соодветно на постојната звучна изолација. За дополнителни информации обратете се на техничкиот сервис на Кнауф или на www.knauf.com.mk.

Compare listings

Compare