КАКО ПРАВИЛНО ДА ГИ НАВОДНУВАТЕ РАСТЕНИЈАТА ВО ДОМОТ

  • 1

Начинот на наводнување на растенијата во домот зависи од видот на земјата во која се насадени и од нивнoто природно живеалиште. Симптомите на недоволно навадено и пренавадено растение се слични и неправилното наводнување на растенијата е најчеста причина за нивно овенување. Еве како правилно да ги наводнувате растенијата во домот.

Најпрво треба правилно да ги засадете растенијата во саксија. Видот и големината на саксијата како и видот на земјата во која што ќе го засадите растението секогаш влијаат на правилното наводнување. Засадете ги растенијата во саксија со добра дренажа и внимавајте секоја саксија да има дренажни дупчиња. Кога пресадувате растенија во нова саксија изберете саксии кои се максимално 5цм пошироки или подлабоки од старите саксии. Доколку корењата на растенијата се прегусти пресадете го растението во друга саксија. Кога самата саксија станува премала корењата стануваат прегусти па време е да се пресади растението во друга поголема саксија.

Наводнувајте ги растенијата по нивни распоред а не по Ваш. Наводнувањето зависи од годишната доба и фазата на развој на самото растение. Генерално, се препорачува наводнување еднаш во неделата. Сепак мора да ги познавате потребите на секое растение поединечно, читајќи на интернет или да се обратите во цвеќарите. Внимавајте на листовите на растенијата. Жолти, смеѓи или опаднати листови се показател дека нешто не е во ред со растението во поглед на наводнувањето. Доколку земјата е премногу натопена тоа значи дека сте претерале со наводнување на растението.

"ДОКОЛКУ КОРЕЊАТА СЕ ПРЕГУСТИ МОРА ДА СЕ ПРЕСАДИ РАСТЕНИЕТО ВО ПОГОЛЕМА САКСИЈА"

Забодете го прстот во средината на саксијата. Доколку земјата е сува, влажна и нагмечена значи дека растението е доволно навадено. Ако пак лисјата опаѓаат или се пожолтени а земјата е нагмечена тогаш растението е премногу навадено. Доколку овие симптоми се присутни кај растението а земјиштето е суво тогаш растението не е доволно навадено.

Навадете го растението се додека не се појави вода на дното на саксијата. Растенијата со густи корења нема да може доволно да ги навадите па затоа пресадете го растението во поголема саксија. Не дозволувајте растенијата да венат во периодот додека ги залевате. Некои брзо ќе се поправат додека други потполно ќе овенат. Ако сте во можност користете термометар за водата, наводнувајте ги растенијата со дестилирана вода или дождовница. Хлорот во водата може да им наштети на растенијата. Постојат мерачи и декоративни фигури кои покажуваат кога земјиштето е пресуво или превлажно.

Compare listings

Compare