СЕРТИФИКАТ И НАГРАДА


 За агенцијата

Агенцијата за недвижности и маркетинг БИЛБОРД е професионална и специјализирана компанија во областа на посредување при продажба и купување на недвижен имот во Охридскиот регион.

Го цениме Вашето време и пари па соодветно Ви помагаме во изборот на најдобрата понуда која произлегува од согледување на Вашите потреби, желби и барања. Комплетната правна сигурност е наша обврска која ја исполнуваме така што не е оставен простор за грижа и несигурност !

Ваше барање, наше решение !!!


ЛОКАЦИЈА НА НАШАТА КАНЦЕЛАРИЈА | ул. Дејан Војвода бр. 8 Охрид (позади Охридска банка)


ВИДЕО : ЛОКАЦИЈА

BILBORD location