Aгенцијата за недвижности и маркетинг БИЛБОРД изработува 360° виртуелни тури. Покрај 3D план и скица новите понуди ќе добијат и своја 360° виртуелна тура!